Епидемиологична справка за заболяемостта от Рубеола

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Рубеола (седмица 20)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на рубеола в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 20 седмица на 2018 г.  не са регистрирани случаи на рубеола. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период на предходната година не са съобщени  случаи. Отклонението от предходната година е (2).