Епидемиологична справка за заболяемостта от Морбили

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Морбили (седмица 20)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на морбили в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 20 седмица на 2018 г. не са регистрирани  случаи на морбили. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период на предходната година са съобщени 92 случая. Отклонението от предходната година е (-88).