Епидемиологична справка за заболяемостта от Морбили

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Морбили (седмица 41)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на морбили в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 41 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на морбили. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период на предходната година са съобщени 257 случая. Отклонението от предходната година е -257 .