Епидемиологична справка за заболяемостта от Епидемичен паротит

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Еп. паротит (седмица 29)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на епидемичния паротит в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 29 седмица на 2021 г. са регистрирани 2 случая на епидемичен паротит. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории случаите са: 1 възможен и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период на предходната година са съобщени 13 случая. Отклонението от предходната година е -2 .