Епидемиологична справка за заболяемостта от Епидемичен паротит

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Еп. паротит (седмица 38)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на епидемичния паротит в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 38 седмица на 2022 г. e регистриран 1 случай на епидемичен паротит. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории случаят потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 10 случая. За същия период на предходната година са съобщени 15 случая. Отклонението от предходната година е (-5).