Епидемиологична справка за заболяемостта от Епидемичен паротит

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Еп. паротит (седмица 27)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на епидемичния паротит в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 27 седмица на 2019 г. са регистрирани 2 случая на епидемичен паротит. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории случаите са: 2 възможни.
От началото на годината в страната са съобщени 17 случая. За същия период на предходната година са съобщени 14 случая. Отклонението от предходната година е (3).