Епидемиологична справка за заболяемостта от Рубеола

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Рубеола (седмица 46)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на рубеола в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 46 седмица на 2021 г. e регистриран 1 случай на рубеола. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории случаят е  възможен.
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период на предходната година не са съобщени  случаи. Отклонението от предходната година е (1).