Епидемиологична справка за заболяемостта от Рубеола

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Рубеола (седмица 25)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на рубеола в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 25 седмица на 2022 г. са регистрирани 0 случая на рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 0 случая. За същия период на предходната година са съобщени 0 случая. Отклонението от предходната година е 0 .