Епидемиологична справка за заболяемостта от Рубеола

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Няма данни.

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Рубеола (седмица 24)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на рубеола в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 24 седмица на 2024 г. не са регистрирани случаи на рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период на предходната година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е 0 .