Епидемиологична справка за заболяемостта от Морбили

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Морбили (седмица 16)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на морбили в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 16 седмица на 2017 г. са регистрирани 17 случая на морбили. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории случаите са: 6 възможни, 11 вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 64 случая. За същия период на предходната година e съобщен 1 случай. Отклонението от предходната година е (63).

Епидемиологична справка за заболяемостта от Рубеола

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Рубеола (седмица 16)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на рубеола в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 16 седмица на 2017 г. не са регистрирани  случаи на рубеола. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период на предходната година не са съобщени  случай. Отклонението от предходната година е (1).

Епидемиологична справка за заболяемостта от Епидемичен паротит

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Еп. паротит (седмица 16)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на епидемичния паротит в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 16 седмица на 2017 г. не са регистрирани случаи на епидемичен паротит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период на предходната година са съобщени 3 случая. Отклонението от предходната година е (1).