Епидемиологична справка за заболяемостта от Морбили

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Морбили (седмица 08)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на морбили в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 08 седмица на 2017 г.не са регистрирани случаи на морбили. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени  случаи. За същия период на предходната година са съобщени 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1) .

Епидемиологична справка за заболяемостта от Рубеола

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Рубеола (седмица 08)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на рубеола в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 08 седмица на 2017 г. не са регистрирани  случаи на рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени  случаи. За същия период на предходната година не са съобщени  случаи. Отклонението от предходната година е (0) .

Епидемиологична справка за заболяемостта от Епидемичен паротит

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Еп. паротит (седмица 08)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на епидемичния паротит в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 08 седмица на 2017 г. са регистрирани 2 случая на епидемичен паротит. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории случаите са: 2 възможни
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период на предходната година са съобщени 3 случая. Отклонението от предходната година е (0) .