Епидемиологична справка за заболяемостта от Морбили

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Морбили (седмица 50)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на морбили в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 50 седмица на 2018 г. са регистрирани 3 случая на морбили. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории случаите са:  3 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период на предходната година са съобщени 165 случая. Отклонението от предходната година е -154 .

Епидемиологична справка за заболяемостта от Рубеола

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Рубеола (седмица 50)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на рубеола в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 50 седмица на 2018 г. не са регистрирани  случаи на рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период на предходната година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е (1).

Епидемиологична справка за заболяемостта от Епидемичен паротит

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Еп. паротит (седмица 50)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на епидемичния паротит в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 50 седмица на 2018 г. e регистриран 1 случай на епидемичен паротит. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории случаят е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 23 случая. За същия период на предходната година са съобщени 14 случая. Отклонението от предходната година е 9 .