Епидемиологична справка за заболяемостта от Морбили

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Морбили (седмица 11)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на морбили в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 11 седмица на 2023 г. са регистрирани 0 случая на морбили. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 0 случая. За същия период на предходната година са съобщени 0 случая. Отклонението от предходната година е 0 .

Епидемиологична справка за заболяемостта от Рубеола

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Рубеола (седмица 11)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на рубеола в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 11 седмица на 2023 г. са регистрирани 0 случая на рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 0 случая. За същия период на предходната година са съобщени 0 случая. Отклонението от предходната година е 0 .

Епидемиологична справка за заболяемостта от Епидемичен паротит

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Еп. паротит (седмица 11)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на епидемичния паротит в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 11 седмица на 2023 г. са регистрирани 0 случая на епидемичен паротит. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период на предходната година са съобщени 0 случая. Отклонението от предходната година е 3 .