Епидемиологична справка за заболяемостта от Морбили

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Морбили (седмица 11)

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 11 седмица на 2019 г. са регистрирани 39 случая на морбили. Отклонението от предходната седмица е (6).
По категории случаите са: 8 възможни, 6 вероятни и 25 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 129 случая. За същия период на предходната година са съобщени 3 случая. Отклонението от предходната година е 126 .

Епидемиологична справка за заболяемостта от Рубеола

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Рубеола (седмица 11)

През 11 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период на предходната година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е 0 .

Епидемиологична справка за заболяемостта от Епидемичен паротит

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Еп. паротит (седмица 11)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на епидемичния паротит в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 11 седмица на 2019 г. е регистриран 1 случай на епидемичен паротит. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории случаят е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 9 случая. За същия период на предходната година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е 9 .