Епидемиологична справка за заболяемостта от Морбили

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Морбили (седмица 29)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на морбили в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 29 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на морбили. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период на предходната година са съобщени 257 случая. Отклонението от предходната година е -257 .

Епидемиологична справка за заболяемостта от Рубеола

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Няма данни.

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Рубеола (седмица 29)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на рубеола в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 29 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период на предходната година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е 0 .

Епидемиологична справка за заболяемостта от Епидемичен паротит

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Еп. паротит (седмица 29)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на епидемичния паротит в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 29 седмица на 2021 г. са регистрирани 2 случая на епидемичен паротит. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории случаите са: 1 възможен и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период на предходната година са съобщени 13 случая. Отклонението от предходната година е -2 .