Епидемиологична справка за заболяемостта от Морбили

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Морбили (седмица 13)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на морбили в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 13 седмица на 2020 г. са регистрирани 6 случая на морбили. Отклонението от предходната седмица е (-9).
По категории случаите са: 2 вероятни и 4 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 233 случая. За същия период на предходната година са съобщени 236 случая. Отклонението от предходната година е -3 .

Епидемиологична справка за заболяемостта от Рубеола

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Рубеола (седмица 13)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на рубеола в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 13 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период на предходната година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е 0 .

Епидемиологична справка за заболяемостта от Епидемичен паротит

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Еп. паротит (седмица 13)


Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 13 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на епидемичен паротит. Отклонението от предходната седмица е (-1).

От началото на годината в страната са съобщени 12 случая. За същия период на предходната година са съобщени 10 случая. Отклонението от предходната година е 2 .