Епидемиологична справка за заболяемостта от Морбили

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Морбили (седмица 24)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на морбили в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на морбили. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период на предходната година са съобщени 151 случая. Отклонението от предходната година е (-146).

Епидемиологична справка за заболяемостта от Рубеола

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Рубеола (седмица 24)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на рубеола в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 24 седмица на 2018 г. не са регистрирани  случаи на рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период на предходната година не са съобщени  случаи. Отклонението от предходната година е (1) .

Епидемиологична справка за заболяемостта от Епидемичен паротит

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Еп. паротит (седмица 24)

Оперативен анализ на седмичната информация за разпространението на епидемичния паротит в България

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 24 седмица на 2018 г. са регистрирани 2 случая на епидемичен паротит. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории случаите са 2 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 14 случая. За същия период на предходната година са съобщени 7 случая. Отклонението от предходната година е  (7).