Епидемиологична справка за заболяемостта от Морбили

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Морбили (седмица 32)

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 32 седмица на 2018 г. е регистриран 1 случай на морбили. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории случаят е възможен.

От началото на годината в страната са съобщени 9 случая. За същия период на предходната година са съобщени 165 случая. Отклонението от предходната година е -156 .

Епидемиологична справка за заболяемостта от Рубеола

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Рубеола (седмица 32)

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период на предходната година не са съобщени случаи. Отклонението от предходната година е 1 .

Епидемиологична справка за заболяемостта от Епидемичен паротит

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Седмичен епидемиологичен бюлетин – Еп. паротит (седмица 32)

Данните в седмичната информация са за нуждите на оперативния надзор и подлежат на корекция в края на всеки месец и година.

През 32 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на епидемичен паротит. Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната са съобщени 15 случая. За същия период на предходната година са съобщени 10 случая. Отклонението от предходната година е 5 .